Opći uvjeti poslovanja

Ovi priloženi „Opći uvjeti poslovanja“ vrijede za sve primjene ove web stranice. Na odgovarajućim mjestima upućujemo na dopunske uvjete. Ponuđač ovih uvjeta o poslovanju ima pravo iste u svako doba promijeniti. Korištenjem ponude korisnik izjavljuje da je uvijek sporazuman s važećom verzijom navedenih uvjeta.

 

  1. SADRŽAJ NAŠE ONLINE-PONUDE

 

JELENIĆ d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, ispravnost, potpunost i kvalitetu na raspolaganje pruženih informacija i sadržaja. Prava na osnovu odgovornosti protiv autora, koja se pozivaju na materijalnu i idealnu štetu prouzročenu kroz uporabu ili ne uporabu ponuđenih informacija, odnosno kroz uporabu pogrešnih i nepotpunih informacija, su u pravilu isključena. Sve ponude su slobodne i neobvezujuće. JELENIĆ d.o.o. si pridržava isključivo pravo promijeniti dijelove stranice ili kompletnu ponudu te iste nadograditi, izbrisati ili bez objave, djelomično ili potpuno, ukinuti.

 

  1. UPUTE I LINKOVI

 

Unatoč savjesne kontrole JELENIĆ d.o.o. ovime distancira isključivost od svih sadržaja, svih linkanih/spojenih stranica koje su nakon postavljanja linka promijenjene. Ovo vrijedi za sve postavljene linkove i upute unutar vlastite web stranice. Za ilegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete koje nastanu na osnovu uporabe ili ne uporabe na taj način pruženih informacija, odgovornost snosi vlasnik stranice na koju je upućeno, a ne onaj tko preko linka samo upućuje na dotičnu objavu.

 

  1. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I PRAVA NA OSNOVU DJELA, KAO I ZAŠTITA POSLOVNIH PRAVA

 

Sve informacije koje su navedene na web stranici, i koje su eventualno od strane trećih osoba zaštićene, podliježu bez ograničenja odredbama specifične, važeće pravne odredbe o zaštiti informacija.

 

JELENIĆ Poklon bon uvjeti