JELENIĆ Poklon bon uvjeti

primjenjuju se na poklon bonove do isteka njihove valjanosti, a najkasnije 90 dana od kupnje.

 

OPĆI UVJETI

Općim uvjetima poslovanja s Poklon bonovima društvo JELENIĆ d.o.o. Žminj, Pazinska 2c (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze Društva i Kupaca u svezi korištenja Poklon bonova Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi Poklon bon, odnosno koji Poklon bonovima kupuje robu na internetskoj stranici (https://istarskiprsut.hr/shop/) Društva.

Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da s kupovinom Poklon bona prihvaća Opće uvjete za korištenje Poklon bonova.

 

  1. OPĆENITO

Poklon bon je u digitalnom obliku i dolazi na e-mail adresu kupca, odnosno primatelja.

Poklon bon se sastoji od koda koji kupac upisuje na zadano mjesto pri zadnjem koraku kupnje proizvoda iz košarice na web prodajnom mjestu Društva (https://istarskiprsut.hr/shop/).

Poklon bonove izdaje Društvo na temelju plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu koju prodaje na svojoj internetskoj stranici (https://istarskiprsut.hr/shop/).

 

  1. VRIJEDNOSTI POKLON BONOVA

Kupac sam određuje iznos Poklon bona. Minimalni iznos Poklon bona za koji se može kupiti roba je 10,00 €.

Poklon bon je moguće kupiti debitnim ili kreditnim karticama, bankovnom uplatom ili putem PayPal-a.

 

  1. OBVEZE DRUŠTVA

Za Društvo obveza s naslova Poklon bonova nastaje u trenutku kada kupac Poklon bona uplati vrijednost Poklon bona.

Na e-mail adresu kupca dolazi potvrda kupnje Poklon bona te i sam Poklon bon, ako kupac na stranici, u za to predviđeno mjesto, ne upiše drugu e-mail adresu za slanje Poklon bona.

Društvo ne odgovara za gubitak Poklon bona te se u slučaju gubitka ili isteka roka valjanosti Poklon bona ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

Društvo neće Imatelju Poklon bona izvršiti povrat novca za vrijednost Poklon bona.

Ako se proizvod kupljen Poklon bonom vrati zbog zakonom dopuštenih razloga, Društvo će Kupcu/imatelju bonova zamijeniti proizvod.

Društvo može odbiti ispunjenje obveze iz Poklon bona, ako utvrdi da je Poklon bon krivotvoren.

 

  1. PRAVA IMATELJA POKLON BONA

Rok iskorištenja Poklon bona je 3 (tri) mjeseca od dana kupnje Poklon bona.

Poklon bon ne glasi na ime te je stoga prenosiv.

Poklon bonovi se mogu kupiti u neograničenim količinama.

Kupac može kupovati s Poklon bonovima robu iz cjelokupnog asortimana Društva bez ograničenja.

Poklon bonom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa.

Ako iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, Društvo neće vratiti ostatak iznosa.

Jedan račun se može platiti s jednim Poklon bonom.

 

  1. OSTALE ODREDBE

Kupac Poklon bona prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja Poklon bona s danom kupnje Poklon bona.

Opći uvjeti poslovanja s Poklon bonovima vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi https://istarskiprsut.hr/

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon bonova u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste do njihovog roka valjanosti.

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda.

Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Žminju, dana 14.06.2024.g.

JELENIĆ d.o.o.

Žminj, Pazinska 2c